Doktor Dobrze - masażysta Tomasz Jakobielski


Otrębuskie 600+

Czy wiecie, ze jakby przyjąć najstarszą znaną nam datę związaną z Otrębusami to obchodziłyby one właśnie 600 lat?

Nadesłany do redakcji list przez naszych czytelników Państwa Kasię i Jędrka Kotowskich z Kań zainspirował nas do podjęcia ponownie ciekawych zagadnień dotyczących historii Otrębus. Pisą oni, iż badając historię swojej miejscowości słusznie zauważyli, że Otrębusy mogłyby świętować 600-lecie swojego istnienia. Ciekawym spostrzeżeniem był również fakt, iż Jan z Otrębus studiował na Akademii Krakowskiej w tym samym czasie co sławny Polski astronom Mikołaj Kopernik. Dziękujemy.

 

Czy zatem Otrębusy powstały sześćset lat temu i czy Mikołaj Kopernik studiował z Janem, synem Mikołaja z Otrębus na Akademii Krakowskiej?

Najwcześniejsza  udokumentowana  informacja w której Otrębusy wymienione są z nawy występuje w średniowiecznych księgach sądowych -„Księgach ziemskich czerskich 1404-1425” (źródła przechowywane są w Bibliotece Śląskiej w Katowicach) pod datą 1417. Piszemy o tym na s.2 przewodnika turystycznego o Otrębusach.

 

"Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z „Ksiąg ziemskich czerskich”. Na podstawie wpisu z 1417 roku poznajemy mieszkańców wsi, której ówczesna nazwa brzmiała Otrabussy. Wówczas należała do parafii Brwinów, powiatu błońskiego w ziemi warszawskiej, archidiakonatu biskupstwa poznańskiego. Wymieniony w dokumencie Jan z Otrabuss toczył sprawę z Mirosławem z Jaczewic o dziedziczenie Świdra"

Z zapisu źródłowego dowiadujemy się o istnieniu Jana z Otrębus, który w 1417 roku miał sprawę sądową z Mirosławem z Jaczewic o dziedziczenie Świdra. Zapis źródłowy pozwala sadzić, że Otrębusy musiały istnieć przed 1417 rokiem i liczą sobie więcej niż sześćset lat. O ile starsze były Otrębusy od Jana z Otrębus? Niestety, w tej sprawie dostępne nam źródła milczą. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że Jan nie był pierwszym z Otrębuszów a ród mógł zajmować ten teren od jakiegoś czasu. Tego jednak na pewno nie wiemy...

I kolejna zagadka. Na s.8 naszego przewodnika za „Słownikiem historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu” podajemy informację, że w 1491 roku Jan, syn Mikołaja z Otrębus rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. W tym samym czasie na wydziale sztuk wyzwolonych studia w krakowskim studium generale podjął także Mikołaj Kopernik.

Po raz pierwszy odkrycia dokonał Pan Andrzej Mączkowski, który bardzo zaangażował się w prace nad przewodnikiem. Nie było jednak już możliwości umieścić tej informacji w książce z uwagi na zakończone prace nad jej składem.

Czy Jan mógł znać Mikołaja Kopernika? Trudno powiedzieć. Dostępne nam źródła milczą w sprawie zajęć na jakie uczęszczał żak Jan, a w tym czasie Akademia Krakowska proponowała już kilka wydziałów i każdego roku przyjmowała kilkuset nowych studentów. Jest jednak prawdopodobne, iż Jan z małej wsi Otrębusy zetknął się z tym wybitnym astronomem na Krakowskiej Akademii.

 

Sebastian i Grzegorz Szczepańscy
Andrzej Mączkowski

Komentarze

Komentarze mogą być dodawane i oglądane tylko przez zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub zarejestruj jeśli jeszcze nie posiadasz konta.

Powrót