Doktor Dobrze - masażysta Tomasz Jakobielski


Wspomnienie otwarcia szkoły w otrębusach

Pięknego, słonecznego dnia 31 sierpnia 1992 roku licznie zebrani mieszkańcy Kań i Otrębus oraz zaproszeni goście uczestniczyli w historycznym wydarzeniu na skalę województwa — otwarciu nowej Samorządowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Otrębusach.


Fot. Marian Pokropek

Jak podkreślili w swoich wystąpieniach wicewojewoda warszawski Krzysztof Łypacewicz i burmistrz Brwinowa Jan Witkowski, jest to pierwsza szkoła wybudowana po roku 1989 w województwie stołecznym warszawskim z inicjatywy mieszkańców przy wsparciu władz samorządowych, kuratorium i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wszystkich przybyłych na uroczystość otwar­cia w pięknych słowach przywitała Pani Melania Witek, przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, sołtys Otrębus. Następnie od­czytała list skierowany na jej ręce przez ministra Edukacji Narodowej Zdobysława Flisowskiego.

W swoich wystąpieniach przedstawiciele władz podkreślali, że do wybudowania szkoły doszło dzięki dużemu zaangażowaniu społe­czeństwa Kań i Otrębus oraz zorganizowanej presji na samorząd gminny i kuratorium poprzez miejscowych  radnych i powołane do tego instytu­cje społeczne.

Wykonawca — szef „Svea System", Pan Mar­tin Papiński, podziękował za miłe współdziałanie z Komitetem Społecznym i pracownikami gminy oraz wyraził podziw dla niespotykanego zaanga­żowania mieszkańców w budowę szkoły. Było to dla jego firmy wielkim dopingiem w zrealizowaniu budowy I etapu w rekordowo krótkim czasie — od marca do końca sierpnia. W imieniu swojej firmy ofiarował szkole komputer i wyposażenie gabine­tu dyrektorskiego.

Pan Wiesław Szczech, szef firmy Szronpol, przekazał szkole czek na sumę 10 mln zł, a niżej podpisany, w imieniu zespołu redakcyjnego „U nas", wręczył 3 miliony zł z zysku festynu zorgani­zowanego przez gazetę.

Pani dyrektor Joanna Jabłońska po przyjęciu symbolicznych kluczy do szkoły w miłych sło­wach w imieniu mieszkańców, młodzieży i włas­nym podziękowała władzom gminnym, wojewódzkim i kuratorium za zrozumienie lokal­nych potrzeb w dziedzinie oświaty. Zaapelowała o dalszą pomoc przy II i III etapie budowy szkoły. Gorąco również podziękowała wszystkim ofiaro­dawcom, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalsze wsparcie finansowe szkoły.

Po przecięciu wstęgi przez wicewojewodę, burmistrza i kuratora oraz poświęceniu szkoły przez proboszcza naszej parafii ks. Henryka Bartuszka, goście i mieszkańcy udali się na zwiedza­nie nowego obiektu. Opinie zwiedzających były entuzjastyczne: wszystkim podobały się piękne, widne pomieszczenia klasowe, szerokie koryta­rze, ładnie wykończone łazienki. Dzieło proje­ktanta Andrzeja Gawlikowskiego uzyskało wysoką ocenę.

na łamach "U nas O.K." pisał Jarosław Pich

 

 

Jako dyrektorka szkoły dziękuję serdecznie za przekazanie kluczy. Chciałabym w imieniu dzieci, grona pedagogicznego i swoim bardzo gorąco podziękować za daną nam możliwość uczenia się i pracowania w tak pięknym i nowoczesnym budynku. Jestem przekonana, że pracować będzie się nam wspaniale.

Pragnę równocześnie w imieniu pedagogów za­pewnić, że dołożymy starań, aby wartości przez nas przekazywane zapadły na zawsze w pamięć i serca dzieci.

Chcemy, aby ta szkoła stała się dzięki nam i państwu sanktuarium wiedzy, ośrodkiem kultury

promieniującym na całą okolicę i kuźnią intelektu. Pragniemy, aby dzieci do naszej szkoły przychodziły z radością, żeby znalazły w nas oparcie, a my zatroszczymy się o to, aby w ich sercach nigdy nie zagościł smutek.

Do wszystkich Państwa zwracam się z gorącym apelem o wszelką pomoc, którą możecie nam słu­żyć, a która z pewnością będzie nam niezmiernie potrzebna.


Wyst
ąpienie Pani Dyrektor Joanny Jabłońskiej na otwarciu szkoły w Otrębusach, 31 sierpnia 1992 r.

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wicewojewoda K. Lypacewicz, burmistrz J. Witkowski,
kurator Z. Goworczuk, Fot. Krzysztof Gacek

 

Naczelny „U nas" przekazał szkole 3 miliony złotych z festynowego dochodu, Fot. Krzysztof Gacek


Serdecznie witam wszystkie dzieci i rodziców na rozpoczęciu nowego roku szkolnego, pierwszego w naszej nowej szkole. Od dziś uczyć się będziecie w tym pięknym budynku, który został nam wczoraj oddany do użytkowania.

Nasza szkoła jest ładna i wyjątkowa. Wśród tych wesołych, jasnych ścian będziecie zgłębiać tajniki wiedzy, pogłębiać swoje nabyte już wiadomości i przyswajać sobie zupełnie nowe pojęcia i wartości. To wy w przyszłości będziecie piastować najważniejsze funkcje w naszym kraju, wy będziecie wpływali na jego dalsze losy, musicie więc być do tego dobrze przygotowani.

Chciałabym, podobnie jak całe grono pedagogiczne, abyście pokochali waszą nową szkołę, żebyście czuli się w niej dobrze i bezpiecznie, a pomoże to wam z pewnością w osiąganiu najlepszych wyników w nauce. Pamiętajmy też o tym, że ten budynek i wszystko co się w nim znajduje, należy do nas wszystkich. Od nas zależy, jak długo nasza szkoła będzie taka piękna i czysta, tablice nie porysowane, a meble nie zniszczone. Na budowie naszej szkoły zakończony został dopiero pierwszy etap. W związku z pracami budowlanymi będzie nam z pewnością nieco trudniej pracować, ale wierzę, że wspólnie sobie z tym poradzimy.

Pragnę, abyście do naszej szkoły przychodzii z radością, a w nas, pedagogach, znaleźli prawdziwych przyjaciół, którzy w trudnych chwilach służą pomocą, wspólnie rozwiązują problemy i dzielą wszystkie radości i smutki.

Chciałabym bardzo gorąco podziękować społeczności Otrębus i Kań za hojną ręką wrzucone datki do puszek w dniu otwarcia szkoły. To kwota dla nas niebagatelna, bo aż 2.892.400 zł i 50 dolarów. Użyta będzie na potrzeby szkoły, których jest ciągle bardzo wiele.

Wystąpienie Pani Dyrektor Joanny Jabłońskiej na rozpoczęciu roku szkolnego w nowej szkole, 1 września br.

 

Rok szkolny zainaugurowała msza święta, Fot. Marian Pokropek

Przejęte były nie tylko dzieci, ale również i grono pedagogiczne, Fot. Marian Pokropek

Fot. Krzysztof Gacek

Komentarze

Komentarze mogą być dodawane i oglądane tylko przez zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub zarejestruj jeśli jeszcze nie posiadasz konta.

Powrót