Historia Otrębus - kalendarium

1480 – pierwsze informacje o istnieniu Otrębus z „Ksiąg Błońskich ziemskich”.

1525 – pierwsze informacje o istnieniu Otrębus w „Księgach Warszawskich ziemskich i Grodziskich”.

XVIII w. (początek) – powstanie folwarku Otrębusy.

18901900 – warszawski kupiec i przemysłowiec Borman buduje willę „Zosin” przy ul. Natalińskiej na pograniczu Otrębus.

1898 – rozpoczynają się prace przygotowawcze do uruchomienia placówki oświatowej na terenie osiedla Pszczelin (przy ul. Pszczelińskiej 99 w Brwinowie). Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze w Warszawie po kupieniu 11 morgowej działki w folwarku Otrębusy przystąpiło do budowy pierwszych obiektów. Założono też sad, szkółkę drzew owocowych, inspekty.

1899 – doktor Wacław Knoff buduje willę „Zosinek”, z zabytkowym parkiem i rozległym sadem. Mieści się ona przy ul. Piaseckiego. Początkowo jej właścicielem był cukiernik Jan Gajewski. 20 maja 1939r. willę odkupiła rodzina Piaseckich.

1904 – przy ul. Natalińskiej 13 (róg ul. Sadowej i ul. Polnej) rozpoczyna się budowa domu murowanego tzw. Willi Szolca. Właścicielem posesji był architekt Jerzy Szolc.

1909 23 października – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę willi Karolin.

1920 – 1929 – powstaje Willa „Wierzbówek” na terenie zalesionej działki w obrębie dawnego majątku Natalin. Nazwa „Wierzbówek”, wywodzi się od nazwiska pierwszej właścicielki – Wandy Wierzbowskiej.

1927 – epidemia wścieklizny u psów. 13 osób w Otrębusach umiera po pogryzieniu.

1928 – powstaje przystanek EKD „Otrębusy”.

1929 – sroga zima niszczy sad oraz wiele krzewów ozdobnych w parku przy Toeplitzówce.

1930 1 czerwca – Otrębusy odwiedza prezydent Ignacy Mościcki. Wieś przygotowała mu bramę triumfalną.

1930 – wybudowanie kapliczki Matki Boskiej przy ul. Wiejskiej 1.

19331934 – architekt Edmund Dunin buduje dom we włoskim stylu przy obecnej ul. Franciszkańskiej 2.

1934-1939 – działa koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Otrębusach.

1936 – założenie z inicjatywy Jerzego Dunina Koła Ligi Morskiej i Kolonialnej. Pierwsza siedziba Koła była w domu Toeplitzów. Koło działało do 1947 r. z przerwą na czas wojny. W 1937 r. otrzymało sztandar ufundowany przez lokalną społeczność.

1938 11 listopada – na 20 rocznicę odzyskania niepodległości powstaje kapliczka Matki Boskiej Królowej Polski przy ul. Szkolnej w Kaniach.

1947 – powstaje Koło Gospodyń Wiejskich prowadzące działalność społeczną i kulturalną.

1948 – powstanie pierwszego Ludowego Zespołu Sportowego.

1948 8 listopada – założenie zespołu ludowego „Mazowsze” przez prof. Tadeusza Sygietyńskiego i jego żonę Mirę Zimińską – Sygietyńską. Siedziba zespołu mieściła się w willi Karolin w Otrębusach.

1955 – założenie Biblioteki Gromadzkiej w Otrębusach, która powstała dzięki staraniom Zofii i Marka Brzósków oraz pomocy Tadeusza Jakubowskiego i Bronisława Dąbrowskiego.

1955 – umiera założyciel Zespołu Ludowego „Mazowsze” – prof. Tadeusz Sygietyński, co powoduje przerwę w koncertowaniu zespołu. Po śmierci profesora Mira Zimińska – Sygietyńska przejmuje funkcję dyrektora zespołu i pełni ją aż do śmierci w 1997 r.

1957 – powstanie biblioteki publicznej w Otrębusach z siedzibą w Toeplitzówce.

1958 – utworzenie koła Związku Młodzieży Wiejskiej (z inicjatywy Janusza Adamczyka). Członkami klubu byli sportowcy z Ludowego Zespołu Sportowego oraz nieliczna grupa otrębuskiej młodzieży. Koło miało swoją siedzibę w piwnicach Toeplitzówki; organizowano tam głównie potańcówki.

1959 – powstaje Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych „Mazowsze”, które miało budować domy dla artystów i pracowników zespołu „Mazowsze”. To dla nich zbudowano osiedle po południowej stronie torów kolejki między ulicami Karolińską, Natalińską i Piasta. Później zrzeszenie, już jako „Mazowsze II”, otworzyło się na chętnych spoza zespołu i zaczęło budować po północnej stronie torów (ul. Zielona, Tęczowa, Polna). Przejmując grunty orne od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Jedność” w Otrębusach przesuwało się z zabudową na północ. Po oddaniu mieszkań w kwartale ulic: Sadowa – Marii DąbrowskiejKolbergaToeplitza w końcu lat ’70, „Mazowsze II” zakończyło swoją działalność.

1960 – na terenie lasów Podkowy Leśnej powstaje Jednostka „Dębak” dywizjonu ogniowego, wchodząca w skład 3 Łużyckiej Dywizji Artylerii Obrony Powietrznej Kraju. Została zlikwidowana w latach ’90.

1960 – ks. Antoni Słomkowski (zmarł 19 lutego 1982 r.) zakłada ośrodek rekolekcyjny (dziś im. Błogosławionego Jana Pawła II) w Kaniach przy ul. Nadarzyńskiej 21. Pierwszy dom został nazwany „Arka”. W 1981 roku, dzięki wydatnej pomocy sponsorów i księdza prałata Jana Marcjana, rozpoczyna się budowa głównego budynku ośrodka.

1966 – utworzenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Toeplitzówce z inicjatywy doktor Danieli Dąbrowskiej. Początkowo było to jedno pomieszczenie oraz gabinet stomatologiczny jednak z biegiem czasu przychodnia rozwijała się i zyskiwała nowe pomieszczenia. Pierwszym stałym lekarzem był dr Jerzy Macioch.

1970 (ok.) – powstaje pierwszy sklep spożywczo-przemysłowy w Otrębusach należący do Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" (potocznie „GS”), znajdujący się przy ul. Natalińskiej w pobliży stacji WKD. W latach 1997-2012 funkcjonował tam sklep „Pełna Żaba”, który prowadził Piotr Nurczyk.

1970 10 listopada – przekazanie budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej 1a, wybudowanego w czynie społecznym dla uczczenia 25 – lecia PRL. 1 grudnia przedszkole rozpoczyna działalność. Pierwszą dyrektorką przedszkola była Teresa Wiltosińska.

1971 – 1990 – sołtysem Otrębus jest Barbara Kowalska, która od 1970 roku jest również listonoszem.

1972 12 września – odsłonięcie przy dawnej szkole w Kaniach pamiątkowego kamienia ku czci poległych w 1939 r. żołnierzy 36 pp Legii Akademickiej.

1974 – ustawienie przy WKD w Otrębusach obelisku – pomnika trzydziestolecia PRL (tzw. światowid), autorstwa Teodora Butyńca, wieloletniego pracownika Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

1974 – 1986 – działa Samorząd mieszkańców. Najpierw jako Komitet Obwodowy z przewodniczącym dr. Edwardem Gajdą (do roku 1978), potem jako Komitet Osiedlowy, któremu przewodniczą: Mirosław Moczulski (1978 – 1980), Tadeusz Stachowicz (1980 – 1984), Jerzy Przeździecki (1984 – 1986). W 1986 Komitet został zastąpiony przez Radę Sołecką, której pierwszym przewodniczącym zostaje Eugeniusz Włoczkowski.

1976 czerwiec – rozpoczęcie budowy świetlicy w Otrębusach.

1977 – dzięki staraniom mieszkańców i Komitetu Osiedlowego rozpoczyna się stopniowe utwardzanie ulic na osiedlu.

1978 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły w Kaniach.

1979 - powstaje niepubliczne przedszkole Sióstr Służebniczek im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Słowackiego 5 w Otrębusach.

1979 wrzesień – powstaje budynek centrali telefonicznej. Podłączono wtedy 50 numerów. W 1986 dzięki staraniom Komitetu Osiedlowego powiększono centralę o 100 numerów, a w 1988 o kolejne 1000 numerów. To zaspokajało zapotrzebowanie na telefony mieszkańców Otrębus i Kań. Przy tej ostatniej rozbudowie zainteresowani dają własną robociznę.

1979 listopad – zakończenie budowy świetlicy w Otrębusach. Po śmierci pierwszego dyrektora, Dariusza Kucha, świetlica zostaje zamknięta. Dopiero proboszcz ks. Andrzej Lepianka reaktywuje działanie świetlicy tworząc koła zainteresowań dla okolicznej młodzieży.

1980 - przy pomocy RSP „Jedność” – modernizacja i wyasfaltowanie ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej.

1980 21 marca – pierwsza Eucharystia dla otrębuskiej wspólnoty, sprawowana przez proboszcza ks. Andrzeja Lepiankę w baraku, który będzie służył za kaplicę do czasu wybudowania kościoła.

1980 19 sierpnia – gwałtowna nawałnica wyrządza ogromne szkody w parku Toeplitzówki i w laskach wzdłuż torów kolejki. W parku najstarsze drzewa, m.in. dąb – pomnik przyrody, zostały wyrwane z korzeniami. W laskach starsze drzewa wichura połamała, młodsze przygięła do ziemi. Wiele z nich już się nie podniosło i zostały wycięte. Wichura wyrządziła też sporo szkód w budynkach, zerwała kilka dachów.

1981 30 sierpnia – rozpoczyna działalność Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Przewodniczącym został Adam Kugowski.

1982 17 listopada – ojciec Święty Jan Paweł II błogosławi cząstkę kamienia z grobu Św. Piotra z przeznaczeniem na kamień węgielny przyszłego kościoła w Otrębusach.

1984 październik – parafia otrzymuje zezwolenie na budowę plebanii.

1985 1 lutego - ośrodek duszpasterski staje się nową parafią pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła; parafia obejmuje Otrębusy, Kanie i Popówek. Dotąd należały do parafii p.w. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.

1985 1 kwietnia – reaktywacja działalności świetlicy przy ul. Wiejskiej. Dyrektorką zostaje Melania Witek.

1985 – rozpoczyna się budowa domu administracyjno – katechetycznego – domu parafialnego w Otrębusach.

1985 25 sierpnia – do parafii przybywa pierwszy wikariusz – ks. Michał Bieliński.

1985 4 października – założenie osiedlowej spółki wodno-ściekowej. W styczniu 2012 roku poddana została likwidacji.

1985 29 października – w tragicznym wypadku drogowym zginął pierwszy proboszcz parafii w Otrębusach, ks. Andrzej Lepianka.

1985 5 listopada – ks. Marian Kasztalski zostaje proboszczem w parafii otrębuskiej (do 29 lipca 1990 roku).

1987 – rozpoczęcie budowy kościoła w Otrębusach.

19901998 – sołtysem Otrębus jest Melania Witek.

1990 30 lipca – przybycie nowego proboszcza, ks. Henryka Bartuszka, którego działalność ożywiła budowę kościoła. Ks. Bartuszek opuścił naszą parafię 28 czerwca 1995 roku.

1990 10 grudnia – pierwsza wizyta ks. Prymasa Józefa Glempa w parafii.

1991 grudzień – ukazuje się pierwszy numer gazety „U Nas O.K.” (Otrębusy, Kanie). Inicjatorem i pierwszym redaktorem naczelnym jest Jarosław Pich. Po jego śmierci w grudniu 1994 redaktorem naczelnym i wydawcą gazety zostaje Tadeusz Stachowicz. „U Nas O.K.” (miesięcznik) szybko z gazety dwóch wsi staje się gazetą gminy Brwinów, potem gmin Nadarzyn i Michałowice, a od maja 1999 roku jest już miesięcznikiem powiatu pruszkowskiego. W konkursach dla prasy lokalnej z Mazowsza, Podlasia i Mazur zdobywa wiele wyróżnień i nagród. Ostatni numer ukazał się w marcu 2001 roku.

1992 – utworzenie ośrodka dla uchodźców na granicy Otrębus i Nadarzyna (zabudowania dawnego Dębaku). Trafiają do niego ludzie głównie z Jemenu, Bośni i Hercegowiny, Sudanu, Czeczenii i Górnego Karabachu. Dyrektorką ośrodka była początkowo Elżbieta Przychodzeń.

1992 23 sierpnia – pierwszy (z wielu) festyn w Otrębusach, organizowany przez redakcję gazety „U Nas O.K.”.

1992 1 września – otwarcie szkoły (pierwszego pawilonu). Dyrektorką (do 1996 roku) zostaje Joanna Jabłońska.

1993 – oddanie drugiego pawilonu szkoły podstawowej w Otrębusach i łącznika, powstanie biblioteki szkolnej.

1994 13 maja – wmurowanie kamienia węgielnego w ścianę nowego kościoła.

1995 – powstaje Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Są tam zbierane od początku lat ’70 samochody z czasów przedwojennych, często uszkodzone i niesprawne. Od lat ’80 systematycznie się je rekonstruuje i przywraca im sprawność.

1995 29 czerwca – do parafii przybywa nowy proboszcz, ks. Jacek Kozub. Podczas jego pobytu w parafii dokonano wielu inwestycji związanych z wykończeniem kościoła. Ks. Kozub opuścił parafię 23 czerwca 2002 roku.

1996 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego z nową dyrektorką szkoły - Urszulą Wojciechowską.

1996 5 września – otwarcie Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej prof. Mariana Pokropka, mieszkańca Otrębus. Budowa i organizacja muzeum zajęła mu ponad dwadzieścia pięć lat.

1996 25 grudnia –pierwsza msza święta w nowym kościele – pasterka.

1997 19 maja – wizyta w szkole ks. Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa.

19972000 – funkcję dyrektora Zespołu Ludowego „Mazowsze” obejmowała Brygida Linartas. Kolejnymi dyrektorami byli Włodzimierz Jakubas, Jacek Kalinowski oraz Włodzimierz Izban.

1998 – gmina sprzedaje willę „Zosin”. Prywatny nabywca rozpoczyna jej remont, natomiast mury okazują się tak zmurszałe, że budynek zostaje całkowicie wyburzony.

1998 22 września – oddanie nowej sali gimnastycznej w szkole. Salę poświęcił ks. Kardynał Józef Glemp. Szkoła podstawowa przyjmuje imię Włodzimierza Puchalskiego.

19982002 – sołtysem Otrębus jest Kazimierz Krych.

1999 26 września – ks. Prymas kardynał Józef Glemp dokonuje konsekracji kościoła.

2000 kwiecień – postawienie figurki Najświętszej Marii Panny Niepokalanej na kamiennym cokole przez proboszcza ks. Jacka na pamiątkę wielkiego jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa.

2000 22 października – ukazuje się pierwszy numer gazetki parafialnej „Effatha”.

2000 31 stycznia – odchodzi pierwsza dyrektorka świetlicy, Melania Witek.

2002 (ok) – 2010 – działanie firmy Teoterm przy ulicy Kempińskiej. W 2010 roku firma zostaje przeniesiona do wyremontowanego budynku przy ul. Wiejskiej, gdzie wcześniej była siedziba spółdzielni „Jedność”.

2002 – powstaje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vita-Med z siedzibą w Toeplitzówce, którego właścicielem jest dr Stanisław Motyczyński.

2002 16 maja – poświęcenie kapliczki Matki Boskiej „Macareny” i św. Andrzeja Boboli, znajdującej się na posesji Państwa Duninów przy ul. Franciszkańskiej 2.

2002 30 czerwca – do parafii przybywa nowy proboszcz, ks. Tadeusz Aleksandrowicz, który opuścił naszą parafię 28 listopada 2007.

2002 wrzesień – odsłonięcie w parku za pałacykiem w Karolinie pomnika z brązu przedstawiającego Tadeusza Sygietyńskiego.

20022006 – sołtysem Otrębus ponownie jest Melania Witek.

2003 7 września – poświęcenie kapliczki Matki Bożej Niepokalanej przy ul. Anny Marii w Otrębusach.

2003 – rozbiórka starej kaplicy, której groziło zawalenie.

2004 – na terenie Toeplitzówki przy ul. Wiejskiej powstaje plac zabaw dla dzieci. Jest to jeden z pierwszych nowych placów zabaw powstałych na terenie gminy Brwinów.

2005 4 września – na skwerze poświęconym pamięci pierwszego proboszcza parafii ks. Andrzeja Lepianki ustawiono pamiątkowy kamień z tablicą memorialną.

2006 15 maja – utworzenie sportowego klubu parafialnego „Santo Subito”

2006 – 2011 – sołtysem Otrębus jest Anna Grzegorowska.

2007 – na terenie Nadleśnictwa Chojnów powstaje pole biwakowe („Polana Zosin”), wyposażone w wiaty turystyczne i miejsce na ognisko. Częścią obiektu jest także ścieżka edukacyjna.

2007 – poświęcenie kapliczki na terenie kościoła nieopodal plebanii. Zbudowana została przez naszego parafianina Marka Dunina.

2007 30 września – Maciej Ziębiec z otrębuskiej parafii z rąk ks. Biskupa Edwarda Dejczaka otrzymuje święcenia diakonatu.

2007 2 grudnia – przybywa nowy proboszcz, ks. kan. Bolesław Bolek.

2007 – dyrektorem Zespołu Ludowego „Mazowsze” jest Jacek Kalinowski.

2009 - nadanie otrębuskiemu gimnazjum imienia „36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej”.

2009 20 marca – uruchomienie kawiarenki internetowej zwanej „InfoCentrum” w bibliotece w Otrębusach.

2009 maj - lipiec – na rogu ul. Krótkiej i ul. Natalińskiej powstaje przepompownia sieciowa wody.

2009 16 maja – odsłonięcie odnowionej tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Tadeusza Sygietyńskiego. Rewitalizacja z inicjatywy redakcji portalu Otrębusy.pl.

2009 17 października – oficjalne otwarcie sali widowiskowo-edukacyjnej „Matecznika” przy siedzibie Mazowsza w Karolinie.

2010 14 października – uroczystość z okazji 40-lecia powstania przedszkola. Na terenie szkoły w Otrębusach odsłonięto kamień pamiątkowy. Planuje się tam budowę nowego przedszkola.

2011 – rozpoczęcie budowy karczmy staropolskiej oraz hotelu przy sali widowiskowo – edukacyjnej „Matecznik”.

2011 – sołtysem Otrębus zostaje Konrad Goljanek.

2011 styczeń – przedszkole samorządowe w Otrębusach uzyskuje pozwolenie na budowę 4–oddziałowej placówki wychowawczo–dydaktycznej, która ma powstać na terenie Zespołu Szkół w Otrębusach.

2011 3 sierpnia – otwarcie apteki przy ul. Wiejskiej 21.

2011 10 sierpnia –punkt pocztowy z siedzibą w Toeplitzówce przechodzi w prywatne ręce.

2011 20 września – podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Kaniach i Otrębusach, w ramach Projektu Unijnego „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”.

2012 styczeń – ukończono budowę sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach.

Komentarze

Komentarze mogą być dodawane i oglądane tylko przez zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub zarejestruj jeśli jeszcze nie posiadasz konta.

Powrót