Sztuka sakralna w kościele NMP w Otrębusach

1. Kopia obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy– należała do parafii w Otrębusach od początku jej powstania. Przywieziona została 9 czerwca 1981 r. Obraz został ofiarowany ks. Andrzejowi Lepiance dla powstającej kaplicy, przez siostrę zakonną pochodzącą z gór. Ona natomiast otrzymała obraz od rodziców jako wiano gdy wstępowała do zakonu.

 

 

 

 

2. Organy – poświęcone zostały 20 maja 1984r. przez ks. Leona Kantorskiego.

3. Relikwia św. Andrzeja Boboli – przywieziona z Rzymu przez parafiankę Hannę Szczypińską, 23 kwietnia 1989 r.

4. Krzyż w prezbiterium – podarowany przez Mariannę i Władysława Woźniaków. Zamontowany został 20 grudnia 1996r. Początkowo na krzyżu zostaje zawieszony obraz Matki Bożej, który jest dziełem siostry Agneli, zakrystianki naszego kościoła. Następnie 26 marca 1999 r. na krzyżu zamontowana zostaje odlana z brązu figura Pana Jezusa, autorstwa prof. Gustawa Zemły. W 2008 r. krzyż zostaje odnowiony.

 

 

 

 

5. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej - został umieszczony na krzyżu w prezbiterium. Obraz stworzyła siostra Agnelia – zakrystianka naszego kościoła, 20 grudnia 1996r.

6. Ołtarz – do parafii sprowadził go ks. Andrzej Lepianka. Służył w starej kaplicy do Eucharystii, później został zmagazynowany w podziemiach. W 1996r. ks. Jacek odnalazł go i oddał do renowacji u Pana Janczaka. Jest on symboliczny, gdyż służył przy Eucharystii od początku życia duchowego w kaplicy, a teraz służy w nowym kościele od początku sprawowania Liturgii Świętej. W nowym kościele został zamontowany pod koniec 1997 r. Poświęcony został 24 grudnia 1997 r. przez Bp Mariana Dusia.

 


7. W
itraż w kształcie rozety – w kwietniu 1997r. został wykonany przez Państwa Stojewskich,  na pamiątkę I Komunii Świętej ich syna. Kolorową rozetę podarowali parafii, a następnie zamontowano ją na szczytowej ścianie nad chórem. W godzinach popołudniowych, gdy świeci słońce, witraż ten daje ciekawy, kolorowy refleks na ścianie prezbiterium.

8. Figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanej na kamiennym cokole, który został postawiony przez ks. Jacka w październiku 1997r, opodal bramy od ul. Sadowej. Figura miała za zadanie uczczenie święta Matki Boskiej Różańcowej, ustawiona została właśnie przy głównej bramie prowadzącej do kościoła, gdyż jest patronką parafii. Stoi na straży i opiekuje się kościołem, zachęcając wiernych aby pod jej przewodnictwem wstępowali w progi świątyni.

 

 

 

 

 

 

 

9. Tabernakulum – poświęcone 20 maja 1987 r. przez Bp Mariana Dusia, zostaje obudowane stylizowanym „Krzewem Gorejącym” w maju 1999 r. Zostało przeniesione z kaplicy i zamontowane na specjalnym podium u stóp krzyża. Po obu stronach tabernakulum, w „gałęziach” są umieszczone po trzy lampki oliwne, które dodają uroku swym migotliwym światłem zwłaszcza gdy kościół jest w półmroku. „Krzak gorejący” jest odlany w brązie w pracowni odlewniczej w Iłży wg projektu prof. Gustawa Zemły.

10. Obraz Jezusa Miłosiernego – namalowany przez Bolesława Szpechta, krakowskiego artystę, malarza. Ofiarowany został przez jedną z rodzin naszej parafii 29 maja 1998r. Przed obrazem, w obecności ks. Prymasa został odczytany przez ks. proboszcza akt zawierzenia całej parafii Jezusowi Miłosiernemu.

 

 

 

 

 

 

11. Marmurowa ambonka i chrzcielnica – w kolorze kości słoniowej zamontowane w grudniu 1997r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Figura Pana Jezusa odlana z brązu – została powieszona na krzyżu znajdującym się za ołtarzem 26 marca 1999 r. Została stworzona przez pana prof. Gustawa Zemłę w wosku odlewniczym, a następnie odlana w brązie przez Tomasza Zwolińskiego w zakładzie odlewniczym w Iłży. Figura ma wysokość 2m i waży 150 kg.

 

 

 

 



13. Figura Matki Boskiej – została umieszczona obok krzyża z okazji święta Matki Boskiej Królowej Polski w maju 1999 r. Jest to figura stworzona w ciemnym wosku odlewniczym. Postać jest zwrócona twarzą do ołtarza i ma skrzyżowane przyciśnięte do serca ręce. Jest patronką naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

14. Figura św. Jana Chrzciciela – w maju 1999r została umieszczona na ścianie nad Chrzcielnicą, jest dziełem prof. Gustawa Zemły.

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Tablice przedstawiające tajemnice różańcowe – w maju 1999 roku zostało zawieszonych 6 tablic, są to odlewy gipsowe wykonane przez prof. Gustawa Zemłę.


16. „Zacheuszki” – zostały powieszone na wewnętrznych ścianach kościoła, wykonane są w brązie wg. projektu prof. Gustawa Zemły w maju 1999r.

 

 

 

 

 

17. 14 ceramicznych płaskorzeźb Drogi Krzyżowej– we wrześniu 1999r. zostały powieszone na zewnętrznych ścianach kościoła z okazji uroczystości Matki Boskiej Bolesnej. Stworzone zostały wg projektu parafianki Alicji Siemaszko. Płaskorzeźby ożywiły swą treścią i fakturą monotonię ceglanych murów i odprawianie Drogi Krzyżowej wokół kościoła.


18. 14 odlanych w brązie płaskorzeźb Drogi Krzyżowej – autorstwa prof. Gustawa Zemły, zostało powieszonych wewnątrz kościoła w 2001 r.


19. Okazały krzyż, w kwietniu 2000r. został ustawiony przed kościołem i poświęcony na pamiątkę wielkiego jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa.

20. Witraż - projektu parafianki Hanny Szczypińskiej, został zamieszczony w oknie nawy bocznej i zatwierdzony przez Komisję Metropolitalną w 2002r.

 




















21. K
opia obrazu „spowiedź grzesznika” - autorstwa Tadeusza Stachowicza. Został powieszony nad konfesjonałem. Oryginalnie obraz dziewiętnastowiecznego malarza Vlastimila Hoffmana.

 

 

 

22. Obraz z wizerunkiem św. Tadeusza Judy – namalowany został przez parafianina Tadeusza Stachowicza. Zawieszony jest w przestrzeni pomiędzy repliką mozaiki wiszącej nad drzwiami zakrystii, a lewą nawą boczną. Obraz został zamówiony przez księdza proboszcza Bolesława Bolka. Ma wymiary 102x145 cm został namalowany farbami olejnymi na płótnie w czasie ok 3 mc. Złote tło obrazu symbolizuje szlachetność, purpurowe szaty są symbolem krwi i jego męczeńskiej śmierci w Damaszku. Zieleń szat jest symbolem nadziei. Juda trzyma szkaplerz podróżny z wizerunkiem Chrystusa, gdyż niósł światło wiary.

 

23. Kapliczka z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa – poświęcona w czerwcu 2007 r. mieszcząca się na terenie plebanii. Autorem kapliczki jest parafianin Marek Dunin z małżonką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Akt poświęcenia kamienia węgielnego i akt konsekracji kościoła – zostają zawieszone pod tablicą pamiątkową śp, ks. Andrzeja Lepianki obok kamienia węgielnego.

25. Witraż – rozeta Zmartwychwstałegozamontowany na chórze w 2009 r., jest darem od Państwa Stochlaków.








26. A
trapy piszczałek organowych – zamontowane na chórze w 2009 r.

 

 

 

 

27. Nowy witraż „Różańcowy” – dar Państwa Daniluków, umieszczony jest w kaplicy Matki Bożej w 2009 r.

 

 

 

 

 

28. Figura św. Michała Archanioła oraz urna z ziemią z cmentarza w Katyniu – umieszczone na terenie kościoła w 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

29. Pomnik / rzeźba przedstawiający świadków Jezusa: bł. Jana Pawła II, bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę i sługę Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia – zostaje umieszczona w pobliżu głównej bramy kościoła obok groty Matki Bożej 1 czerwca 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

30. Marmurowa Pieta – ustawiona została w ołtarzu w kaplicy Matki Bożej, zaprojektowana i wykonana przez Jacka Filc – Nowakowskiego w grudniu 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Kaplica Matki Bożej - 23 lipca 2013 roku została zakończona renowacja kaplicy. Została wyłożona specjalnymi płytkami, na każej z nich znajdowała się pojedyncza litera, które w całości tworzą słowa modlitwy: "Wierzę w Boga", "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Chwała Ojcu". Odnowione zostały także tablice z tajemnicami różańcowymi.

 

32. Zwiastowanie NMP - obraz namalowany przez malarza, parafianina Marka Szmidla. Podarowany parafii w 2013 roku jako wyraz wdzięczności Panu Bogu i Matce Najświętszej za dar dzieci. Powieszony został nad bocznymi drzwiami.


Komentarze

Komentarze mogą być dodawane i oglądane tylko przez zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub zarejestruj jeśli jeszcze nie posiadasz konta.

Powrót