Koło łowieckie Ostoja w Otrębusach

ul. Borówki 2a
05-805 Otrębusy
(Obw. 316)

Założyciele koła:

Prezes - Józef  Fiedorowicz
Łowczy - Leon Popławski
Skarbnik - Stanisław Siemiątkowski
Sekretarz - Brunon Małachowski

Dzisiejszy zarząd koła:

Prezes – Jacek Kwiatkowski
Łowczy – Radek Sokołowski
Skarbnik – Ludwik Hryncewicz
Sekretarz – Ireneusz Sokołowski

Obecnie koło liczy 36 myśliwych, od powstania do chwili obecnej w kole łowieckim działało 140 myśliwych.

Koło łowieckie OSTOJA z 60cio letnią tradycją gospodarowało w ostatnich dwóch dekadach na trzech obwodach łowieckich :

  • Młochów (gm. Nadarzyn) - polno- leśny ok. 1000 ha o bardzo bogatych siedliskach, zasobny w ptactwo zwierzynę drobną oraz dziki i sarnę;
  • Wielbark (20 km przed Szczytnem jadąc z Warszawy) 180km od Warszawy - leśny, najsłabszy z obwodów na tym terenie (ze zwierzyną grubą);
  • do lat 90-tych Mikorowo k. Lęborka (trasa z Bytowa na Lębork) 420 km od Warszawy - obwód zasobny w zwierzynę grubą;

Za początek istnienia koła można przyjąć rok 1945 (początkowo koło łowieckie Knieja), kiedy nie obowiązywały jeszcze obwody łowieckie. Głównym inicjatorem powołania koła był Jerzy Grabowski. Polowano na terenach PGR-ów gospodarstw rybackich czy lasów państwowych. Dopiero ok. 1959 roku wydzielono konkretne obwody łowieckie, które dzierżawiono poszczególnym kołom łowieckim.

Koło łowieckie Knieja na przestrzeni kilku lat ewaluowało. Myśliwi szukali formy uprawiania łowiectwa. Część członków preferowała polowania zbiorowe, część indywidualne, część traperkę , inni polowania na zwierzynę drobną i ptactwo, zaś inni na zwierzynę grubą.

Miłośnicy polowań na zwierzynę grubą utworzyli w kole Knieja sekcję kulową, która 10 maja 1963 roku przekształciła się w koło łowieckie Ostoja. Miłośnicy polowań na zwierzynę drobną i ptactwo tzw. sekcja śrutowa pozostała przy kole Knieja.

Po podziale koła nastąpił także podział dzierżawionych obwodów: Sinołęka i Krzyżanów/Kutno (później Żuków) pozostały przy Knieji, zaś Mikorowo i Wielbark pozostało przy Ostoi. Piąty z obwodów (Młochów) losowano. Los przydzielił go Ostoi.

Zebranie założycielskie Koła łowieckiego Ostoja odbyło się w mieszkaniu Jerzego Grabowskiego przy ul. Skolimowskiej 4 m12 w Warszawie, który to adres był pierwszym adresem naszego koła. Koło Ostoja powstało z mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia koła Knieja z dnia 07.04.1963.

W dniu 21 kwietnia 1990 r. Grupa myśliwych terenowych z Mikorowa pod przywództwem Jerzego Dytla przegłosowała wyłączenie łowiska Mikorowo z koła Ostoja. Z obowiązku kronikarskiego – Utworzyło się nowe koło Ostoja Mikorowo z siedzibą w Lęborku. Z uwagi na fakt straty zasobnego w zwierzynę grubą Mikorowa Zarząd koła zaczął inwestować w obwód leśny Wielbark, intensywna walka z kłusownictwem, dokarmianie oraz zakup własnej kwatery łowieckiej w dniu  03.02.1997  spowodowały, że obecnie koło posiada dobry obwód, zasobny w zwierzynę grubą oddalony od Warszawy o około 160 km.

W lipcu 2008 rozpoczęto rozbudowę kwatery koła w łowisku Wielbark. Projekt architektoniczny oraz nadzór autorski wykonał inż. architekt  Jerzy Przeniosło, zaś nad wykonaniem całości czuwał Ireneusz Sokołowski.

Opis introdukcji danieli:

W roku 1999 padła propozycja introdukcji Danieli. Akcje od samego początku prowadziło dwóch członków Zarządu koła Janusz Grzyb i Ireneusz Sokołowski. Po wielu przygotowaniach i rozmowach uzyskano zgodę na wytyczenie w Leśnictwie Młochów w oddz. 423 g zagrody adaptacyjnej dla danieli o powierzchni 1.80 ha. Latem 2002 wykonano zagrodę adaptacyjną, a w sierpniu zamówiono 12 szt. danieli. W grudniu 2002 roku zostały wpuszczone do zagrody (kupiono 2 byki, 6 łań i 4 łańki). Pełnomocnikiem i opiekunem danieli został członek koła, leśniczy inż. Tomasz Szymański. W chwili obecnej stado naszych danieli liczy około 100 szt.

Komentarze

Komentarze mogą być dodawane i oglądane tylko przez zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub zarejestruj jeśli jeszcze nie posiadasz konta.

Powrót