Ośrodek rekolekcyjny im. Jana Pawła II w Kaniach

Adres:

Ośrodek Rekolekcyjny im.  Jana Pawła II

05-805 Kanie, ul. Nadarzyńska 21

tel. 22 758 54 13

e- mail: kanieor@poczta.onet.pl

 

Historia:

W 1960 roku ksiądz Antoni Słomkowski założył ośrodek rekolekcyjny Kaniach i prowadził go aż do śmierci. Na cześć pierwszego Papieża Polaka – ośrodek został nazwany imieniem Jana Pawła II. Istniejące w nim kaplice zostały erygowane przez Jego Eminencję Księdza Prymasa Józefa Glempa.

Ośrodek zaczął powstawać w późnych latach pięćdziesiątych, po zwolnieniu księdza Antoniego Słomkowskiego z więzienia stalinowskiego. Ksiądz Słomkowski założył Instytut Życia Konsekrowanego Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej, a jedna z jego członkiń, zainspirowana działaniem księdza Profesora, sprzedała wszystko, co posiadała, aby zakupić ziemię w Kaniach. Jest to teren na którym stoi obecnie ośrodek. Na pustym początkowo polu wykopano studnię i postawiono pierwszy, drewniany budynek. Aby uzyskać zgodę ówczesnych władz na budowę, utworzono kilkuhektarowe gospodarstwo rolne. Zasiano zboże i zakupiono krowy. Co więcej, wszystkie pracujące w ośrodku osoby zdały odpowiednie egzaminy i uzyskały stosowne uprawnienia rolnicze. Jedna z pań z Instytutu wstąpiła nawet do Koła Gospodyń Wiejskich.

Pierwszy dom, nazwany „Arka”, powstał w 1960 roku. Początkowo planowano jedynie altanę chroniącą przed spiekotą i deszczem, gdyż spotkania miały odbywać się wyłącznie latem i to na świeżym powietrzu. Jednak plany wielokrotnie zmieniano i w końcu zamiast altany powstał mały domek. Najpierw wykonany z drewna, z czasem został obmurowany i otynkowany.

Drugi w kolejności został wybudowany dom „Antoni”. Jego część mieszkalna została ukończona w 1965 roku. W 1981 roku, dzięki wydatnej pomocy sponsorów i księdza prałata Jana Marcjana, rozpoczęła się budowa głównego budynku ośrodka, nazwanego na cześć papieża, domem „Jana Pawła II”. Dom ten powstał pomimo rozlicznych przeszkód piętrzonych przez ówczesne władze, jak na przykład utrudnianie instytucjom kościelnym dostępu do materiałów budowlanych. Niestety, ksiądz Antoni Słomkowski nie doczekał już końca budowy. Mocno przeżył zamach na papieża i śmierć Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wybuch stanu wojennego jeszcze bardziej nadszarpnął jego słabe zdrowie. Zmarł 19 lutego 1982 roku.

Po śmierci księdza Antoniego Słomkowskiego dokończono w latach osiemdziesiątych budowę domu „Jan Paweł II”. Znajdującą się w nim piękną kaplicę zaprojektował śp. inż. Jerzy Machaj. Dzięki zaangażowaniu i pomocy życzliwych ludzi, a zwłaszcza księdza profesora Józefa Warzeszaka, oddano do użytku wszystkie pomieszczenia domu „Antoni”, a także po raz kolejny przebudowano i powiększono „Arkę”. W latach dziewięćdziesiątych powstał też czwarty dom – „Józef”. Oprócz pokojów sypialnych, znajduje się tam piękne oratorium oraz recepcja, gdzie króluje stuletni fortepian. Czasami odbywają się tam koncerty fortepianowe.

Jako ostatni, wybudowano dom „Wieczernik”. Na gruzach spalonego w stanie wojennym magazynu, powstał duży, jednoizbowy budynek. Ponieważ może się w nim pomieścić przeszło sto osób, mają tu miejsce latem spotkania, wspólne modlitwy, a czasem nawet odprawiane są Msze święte. Wystrój tego domu został zaprojektowany przez panią Hannę Szczypińską, artystkę, która często odwiedzała ośrodek i przyjaźniła się z jego mieszkańcami.

Na terenie ośrodka znajduje się także „Pustelnia”. Jest to mały, drewniany domek stojący na uboczu, z dala od innych zabudowań. Położona na skraju sadu „Pustelnia” od lata do jesieni otoczona jest zapachem wiśni i jabłoni. Przebywają w nim osoby pragnące wyciszyć się w samotności.

Obecnie ośrodkiem kieruje założony przez księdza Antoniego Słomkowskiego Instytut Życia Konsekrowanego Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej. Należące do Instytutu panie dbają o przebywających w ośrodku gości.

 

Ciekawostka:

Drzewa na terenie ogrodu posadzone są w kształcie ryby, co można zauważyć na widoku satelitarnym.

 

https://sites.google.com/site/kanieosrodek/strona-glowna

Komentarze

Komentarze mogą być dodawane i oglądane tylko przez zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub zarejestruj jeśli jeszcze nie posiadasz konta.

Powrót