Artykuły

Najnowsze artykuły w tym dziale

Sztuka sakralna w kościele NMP w Otrębusach

Zapraszamy do zapoznania się ze sztuką sakralną jaką można obejrzeć w Kościele NMP w Otrębusach. Najstarszy obraz jest własnością parafii od czasów jej powstania tj. 1981 roku.

Kreska

Program oczyszczania saperskiego

Nadleśnictwo Chojnów bierze udział w ogólnopolskim projekcie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pn. „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”.

Kreska

RSP Jedność

Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Otrębusach powstałą na terenach majątków Toeplitzów założono w 1950 roku. Początkowo obejmowała ok. 150ha ziem i zrzeszała ok. 200 – 300 członków. Jej pierwszym prezesem i założycielem był Franciszek Augustyniak.

Kreska

Hotel Mazowsze i Karczma Staropolska już otwarte!

Hotel Mazowsze wraz z Karczmą Staropolską to jedna z najbardziej śmiałych inwestycji w Otrębusach.

Kreska

Wykopaliska Otrębus i Kań

Z dotychczasowych badań wynika, iż 2 tys. lat temu na Mazowszu Zachodnim w rejonie Brwinowa i Pruszkowa istniał wysoce wyspecjalizowany ośrodek metalurgiczny, który był drugim co do wielkości w barbarzyńskiej Europie. Centrum mazowieckie zaspokajało nie tylko potrzeby miejscowe, ale było nastawione również na dalekosiężny zbyt. Śladami osady w Brwinowie są liczne znaleziska archeologiczne, a wśród nich m.in. ok. 3000 dymarek, starożytnych pieców hutniczych.

Kreska

Rosyjskie szpice myśliwskie - Łajki

Pan Profesor Bolesław Jabłoński oprócz wielu swoich zainteresowań ma jeszcze jedną pasję - psy, a konkretnie rosyjskie szpice myśliwskie - łajki. Swoje zamiłowanie do psów wyniósł z domu rodzinnego, gdzie swoje szczenięce lata spędził ze sprowadzonym z Norwegii pod koniec 1937 roku szaro-brązowym elkhundem o imieniu AS, który przeżył wojnę, a odszedł do krainy wiecznych łowów w 1946 roku.

Kreska

Postanowienia ze spotkania sołeckiego

17-go września w świetlicy odbyło się spotkanie Burmistrza Brwinowa Arkadiusza Kosińskiego oraz sołtysa Konrada Golianka z mieszkańcami Otrębus. Głównym tematem było omówienie oraz przegłosowanie przez mieszkańców „planu odnowy miejscowości Otrębusy”. Dokument przygotowany przez radnego Mariusza Baranowskiego został przyjęty jednogłośnie z niewielkimi poprawkami.

Kreska

Zakończenie projektu turystycznego w Otrębusach

16 września 2012 roku podczas „Jesieni Jazzowej w Mazowszu” portal Otrebusy.pl celebrował oficjalne zakończenie zrealizowanego ze środków Unii Europejskiej przez portal projektu turystycznego w Otrębusach.

Kreska

Jazz w Mazowszu oraz 4. urodziny portalu Otrebusy.pl

"Jazz w Mazowszu" - w tym roku przypadła już 6-ta edycja cyklicznego wydarzenia muzycznego, podczas której obchodziliśmy również 4. urodziny portalu Otrebusy.pl oraz oficjalne zakończenie projektu turystycznego realizowanego w Otrębusach.

Kreska

Historia Otrębus - kalendarium

Kalendarium zawiera daty związane z Otrębusami od początku istnienia wsi, aż do najświeższych wydarzeń.

Kreska
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 »