Forum dyskusyjne
12.08.2013, 10:16
seba
starstarstar
Postów: 105
 
List został nadesłany do redakcji ...

Witam Pana Panie Burmistrzu

Przejeżdżając dziś (niedziela 11 sierpnia 2013 r) przez ul Poziomki, kolo Matecznika Mazowsze ze zgrozą zobaczyłem jak na terenie ostoi ptaków i zwierząt pomiędzy torami kolejki WKD a ul. Poziomki , ktoś , kto posiada na pewno duże pieniądze i ma wpływy w Urzędzie Gminy zasypał ziemią i gruzem, olbrzymi ,ogrodzony teren byłej zieleni.
Wycięte są przepiękne brzozy i inne drzewa, powstała enklawa pustynna .
Panie Burmistrzu , jestem mieszkańcem Otrębus i taka rzecz jako wieloletniemu mieszkańcowi, dbającemu o czystość , ekologię i spokój w naturze odbiera dech w płucach .
Być może jest to zgodne z prawem, być może jest to zgodne z wszystkimi wytycznymi Urzędu Gminy w Brwinowie, ale jest to niezgodne z naturalnymi prawami przyrody.
Przecież jest to gwałt na niewinnych cietrzewiach, przepiórkach, kuropatwach, bażantach , głuszcach, żabach i innych stworzonkach żyjących w tym ekosystemie.
Być może że w obecnej chwili niema Pan nic do powiedzenia, bo tak stanowi prawo, ale może zmienić decyzje i prawo w imię wyższej konieczności.
Jako naszego Burmistrz proszę Pana aby odwiedził to miejsce i spojrzał okiem człowieka XXI wieku, okiem człowieka, któremu zależy na ekologii, porządku, ładzie i spokoju.
Czy tak ma wyglądać nasza Gmina , nasze Otrębusy, nasza miejscowość.
Co powie Pan swym wnukom, kiedy zobaczą zabudowane, zmeliorowane, wyasfaltowane tak piękne tereny naszej Gminy.
Gdzie pokaże Pan swym wnukom cietrzewie startujące z łąk przy szkole.
A moja córka, z wypiekami na twarzy, po przyjściu ze szkoły opowiadała mi, jak to głośno tokujące cietrzewie zagłuszały głos nauczycielki na zajęciach z WF.
Czy to nie jest piękne?
Czy tylko biznes się liczy?

Szanowny Panie
Niniejszym, jako Pana Wyborca zobowiązuję Pana do Osobistego zajęcia się tą sprawą .
Rzecz jest bardzo ważna dla naszej miejscowości, dla mnie i wszystkich naszych mieszkańców, i Pan jako Burmistrz za nią osobiście odpowiada.

Z poważaniem
Maciej Sobolewski

Adres tego terenu https://maps.google.pl/maps?q=otrebusy+ul+poziomki&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF-8&ei=yOcHUsHlBsvntQbq6oHwAg&ved=0CAoQ_AUoAg
Ostatnia edycja: seba (12.08.2013, 10:17)
29.08.2013, 14:51
Zmija

Postów: 3
 
List nadesłany do redakcji:

"On 2013-08-22 13:14, Edyta Osmańska-Jakubik wrote:

Szanowny Panie

W związku z Pana pismem przesłanym pocztą elektroniczną w dniu 11 sierpnia 2013 r. w sprawie działek położonych przy ul. Poziomki w Otrębusach, wyjaśniam, co następuje.
Teren działek, na który nawieziona jest ziemia objęty jest Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jednakże zakazy wskazane w tym rozporządzeniu nie dotyczą ustaleń wynikających
z obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Na dwie działki, na które nawieziona jest ziemia, właściciele otrzymali decyzję o warunkach zabudowy.
Ponadto w związku z dokonaniem zgłoszenia wybudowania zbiorników wodnych na czterech działkach przedmiotowego terenu sprawa została skierowana do załatwienia, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo Budowlane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie. Stosownie do art. 41 w/w ustawy „rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy”, natomiast art. 41 ust. 2 pkt 2 mówi, że „pracami przygotowawczymi jest wykonanie niwelacji terenu”.
Odnosząc się do kwestii oczyszczenia działki, informuję, że właściciele nieruchomości uzyskali stosowne zezwolenia na usunięcie drzew (były to drzewa suche) oraz samosiejek krzewów.

Z wyrazami szacunku
    Edyta Osmańska-Jakóbik
    Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
    Urząd Gminy Brwinów
----------------------------------------------------------

Witam

Bardzo dziękuję Pani za odpowiedz na moje pismo-skargę w sprawie terenu pomiędzy ulicą Poziomki a torami kolejki WKD w Otrębusach.
Przeczytałem je z wielką uwagą.
Dowiedziałem się z niego, że wszystko dzieje się zgodnie z przepisami i w majestacie prawa.
Urzędnicy są zadowoleni, bo zrobili swoje, zgodnie z przepisami w majestacie prawa.  
Nic nikogo nie obchodzi, że teren położony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz.Urz.Woj.Maz. z 2007 r. Nr 42,poz. 870 z poz.zm.) jest zasypany gruzem i ziemią jest po prostu dewastowany. Z pisma dowiedziałem się, że ustalenia o warunkach zabudowy, nie dotyczą tego terenu? To, co obowiązuję plan czy nie? Czy ten teren jest z księżyca? to skąd on się tam wziął /ten teren/ że można akurat ten kawałek zdewastować? W piśmie swoim prosiłem Pana Burmistrza, aby udał się na teren, o którym pisałem i spojrzał okiem człowieka światłego, współczesnego, człowieka, któremu zależy na naszej przyrodzie, prosiłem, aby obejrzał ten zniwelowany, zasypany teren, popatrzył na sąsiednie błota i krzaczory posłuchał jak przyroda żałuje i płacze, że zabiera się jej ostatnie ostoje. I co - nic.
Dostaje odpowiedź, że wszystko w porządku, zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Że, zgodnie z przepisami niszczymy nasz teren, nasze dziedzictwo, nasze zasoby, to urzędników już nie obchodzi, zrobili swoje zgodnie z przepisami i mogą iść do kasy po swoje wynagrodzenie, za pracę wykonana zgodnie z przepisami pomimo i wbrew zdrowemu rozsądku.
Panie Burmistrzu, po co poprawiać naturę i po co budować zbiorniki wodne na przepięknych bagnach naszych Otrębus, skoro zbiorniki naturalne już są, tam przecież była woda, najlepiej o tym wiedzą mieszkające tam ptactwo i zwierzęta i po co oprawiać ją w opaskę betonową.
A to jest gwałt na naturze, drzewa powycinane, zbiorniki wody zasypane, nawieziona ziemia i gruz.
Kto oprócz właściciela stwierdził, że usunięte drzewa, na wycinkę, których właściciel dostał pozwolenie, były suche, a dlaczego sąsiednie drzewa, brzozy i tak zwane samosiejki rosną zdrowo i nie usychają?
Proszę zobaczyć, że te samosiejki i drzewa tworzą ten przepiękny teren wpisany zdaję się do Natura 2000 a na pewno do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Czy Pan Burmistrz był kiedyś nad Biebrzą? Tam też są bagna, samosiejki i uschnięte drzewa i różne krzaczory a jak na razie nikt nie zamierza nawozić tam ziemi i gruzu, aby wyrównać i zniwelować teren.
Panie Burmistrzu
Odpowiedź, którą otrzymałem w Pana imieniu zredagowaną przez Pana pracownika nie zadawala mnie. To jest kpina i urzędnicze podejście do tematu. Tam nie ma wyjaśnienia meritum sprawy.
To jest nasza Gmina, nasz teren i nasze zielone płuca. Proszę o interwencję i zdecydowane działanie

Z poważaniem
Maciej Sobolewski"
Ostatnia edycja: Zmija (29.08.2013, 14:54)
03.09.2013, 14:12
anula

Postów: 20
 
P. Maćku proponuje aby pan odkupił od obecnego właściciela "sporny" teren. Będzie Pan w tedy właścicielem , przywróci pierwotny wygląd terenu :)
Pozdrawiam
23.09.2013, 12:52
Zmija

Postów: 3
 
Odpowiedź w sprawie działek przy ul. Poziomki. Nadesłane do redakcji:
http://www.otrebusy.pl/uploads/pliki/2013-09-23_odpowiedz.pdf