Przedszkole

Położenie:
Adres: ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy
tel/fax (22) 758 55 56
e-mail: przedszkolewotrebusach@gmail.com
Strona internetowa: http://www.przedszkole.otrebusy.pl


Dyrektor:
pani Irena Tokarewicz-Romanowska

Przedszkole jest jednym z trzech należących do gminy Brwinów. Znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Otrębusach.

W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola uczęszczają dzieci 3, 4-letnie:

Grupa I  3-latki
Pracuje w godzinach   8 – 16

Grupa II  4-latki
Pracuje w godzinach   7 – 17

 


Cele i zadania:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o program "Od przedszkolaka do pierwszaka" Iwony Brody


Nasze przedszkole:

  • wspomaga indywidualny rozwój dziecka
  • zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
  • zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej
  • współdziała z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci
  • zapewnia dzieciom możliwość korzystania z zajęć dodatkowych

Funkcjonowanie placówki:
Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Brwinów Podstawą działalności przedszkola jest statut, arkusz organizacyjny, pięcioletni plan pracy, roczny plan pracy.

Przedszkole realizuje obowiązującą od 1 września 2009 roku nową podstawę programową w oparciu o program „Zanim będę uczniem”. Program ten  otrzymał I nagrodę w konkursie na programy wychowania przedszkolnego.

Oprócz zajęć programowych w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu przedszkola:

  • religia – 2 x w tygodniu
  • logopedia - 2 x w tygodniu
  • zajęcia z psychologiem - 2 x w tygodniu

Grono pedagogiczne:
Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu na kadencję trwającą 5 lat. W placówce zatrudnionych jest 13 osób, w tym 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dyrektorzy Przedszkola w latach 1970 - 2012:

1970 – 1976 – Teresa Wiltosińska

1976 – 1978 – Beata Piotrowska

1978 – 1979 – Anna Wróbel

1979 – 1980 – Eligia Bacia

1980 – 1982 – Irena Krasna

1982 – 1985 – Władysław Kuśmiderski

1985 – 1996 – Maria Pęksa

1996 – 2001 – Irena Tokarewicz – Romanowska

2001 – 2005 – Janina Wojcieszko – Kowalska

2005 – 2006 – Ewa Przybylik

2006 – Irena Tokarewicz - Romanowska

 

Powiązane artykuły:

Nowe przedszkole w Otrębusach


Galeria:

Nowe przedszkole w Otrębusach

Powrót