Historia Kań - kalendarium

Kronika wydarzeń:

 

 • 1847 - powstają Kanie w ramach zamiany gruntów z hrabią Potockim oraz przeniesienia się chłopów z Gąsina.
 • 1882 - wieś Kanie pojawia się na mapie.
 • 1908 - przekształcenie dwuklasowej szkoły rosyjskiej przy dzisiejszej ulicy Szkolnej, w czteroklasową szkołę z językiem polskim, jako język wykładowy.
 • 1933 - budowa bitej drogi biegnącej trasą dzisiejszej trasy Warszawa- Grodzisk.
 • 1930-39 - działanie w Kaniach koła teatralno-satyrycznego przy Związku Młodzieży Wiejskiej. Z uzbieranych pieniędzy w 20-tą rocznice Niepodległości ufundowało figurkę Matki Boskiej przy ulicy Szkolnej.
 • 1955 - powstanie przystanku kolejki WKD w Kaniach.
 • 1959-82 - budowa Ośrodka Rekolekcyjnego w Kaniach.
 • 1960-65 - elektryfikacja Kań.
 • 1967 - odkrycie mineralizowanych wód głębinowych.
 • 1972 - odsłonięcie przy dawnej szkole w Kaniach pamiątkowego kamienia ku czci poległych w 1939 r. żołnierzy 36 pp Legii Akademickiej.
 • 1972 - parcelacja gruntów pod działki budowlane.
 • 1972 - uznanie lasu jako obszaru chronionego krajobrazu.
 • 1973 - odkrycie pierwszych śladów starożytnej osady hutniczej w Kaniach dokonane przez J. Głosika z Pogotowia Archeologicznego przy Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
 • 1986 - otwarcie Szkoły Jazdy Konnej Pa-ta-taj.
 • 1987 - telefonizacja Kań.
 • 1988 - początek asfaltowania ulic w Kaniach.
 • 1989-92 - gazyfikacja Kań.
 • 1992 - wybudowanie supersamu TIMPOL (dzisiejszego Warusa).
 • 1989-2001 - Intensywna zabudowa Kań, powstają nowe domy mieszkalne, powstaje stylowa restauracja "Kontynenty", delikatesy "U Małgosi" i salon piękności Helen Springs. Oświetlenie ulic i wyasfaltowanie nawierzchni na głównych ulicach.
 • 2002 - powołanie Stowarzyszenia Mieszkańców Kań.
 • 2011-13 - budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach, w ramach Projektu Unijnego „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”.