Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE"
im. Tadeusza Sygietyńskiego


Adres:
Pałacowo-Parkowy Zespół Zabytkowy "KAROLIN"
ul. Świerkowa 2
05-805 Otrębusy
Tel.: +48 22 7585001, +48 22 7585002
Fax: +48 22 7585790
e-mail: info@mazowsze.waw.pl
strona internetowa: http://www.mazowsze.waw.pl//pl/

Dyrektor:
Jacek Kalinowski

Historia:
Zespół istnieje od 1948r., założony przez Tadeusza Sygietyńskiego i Mirę Zimińską. Mieści się w zabytkowym pałacyku, położonym w ogromnym parku na terenie Karolina. Obecnie w pobliżu zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego rośnie Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „Matecznik-Mazowsze”, które dzięki środkom przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, wkrótce pozwoli na organizację masowych imprez kulturalnych , konferencji i sympozjów.

Katalog o strojach ludowych w programie Zespołu, Warszawa 1986 >>>


Europejskie Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej "MATECZNIK-MAZOWSZE" w Karolinie.


Działka - 14137m2
Powierzchnia zabudowy - 3395m2
Kubatura - 39890m3

Funkcje i zadania Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej "MATECZNIK-MAZOWSZE":

 • działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie kursów i seminariów związanych tematycznie z folklorem polskim i tradycją regionu mazowieckiego oraz kulturą innych narodów; szkolenie animatorów kultury, choreografów, instruktorów tańca; warsztaty rękodzieła ludowego, śpiewu, gastronomii regionalnej.
 • działalność dokumentacyjno-wydawnicza związana z zespołami regionalnymi, ośrodkami folkloru, placówkami etnograficznymi (biblioteka, fonoteka, informatyczna baza danych o twórcach ludowych i ruchu amatorskim).
 • działalność artystyczno-koncertowa, kontynuująca dotychczasową pracę Zespołu, połączona z międzynarodową wymianą kulturalną; organizacja koncertów innych zespołów i artystów; organizacja festiwali artystycznych o zasięgu międzynarodowym; przygotowywanie programów telewizyjnych i filmów.
 • aktywność menedżerska, promująca działalność "Centrum", przygotowująca kadrę menedżerów kultury.
 • umacnianie więzi młodego pokolenia Polonii z kulturą polską.
 • aktywizacja regionu (gminy, powiatu, województwa) i społeczności lokalnej w zakresie udziału w życiu kulturalnym.
 • rozwój infrastruktury w gminie.
 • stworzenie nowych miejsc pracy.
 • dalszy rozwój "Mazowsza" jako Ambasadora Kultury Polskiej za granicą.

Centrum pomieści wielofunkcyjną salę widowiskowo-edukacyjną na 580 osób (z możliwością podziału na niezależne części - widownia amfiteatralna lub sala o płaskiej podłodze), garderoby dla artystów, sale prób, sale do prowadzenia warsztatów twórczych, centrum informatyczno-dokumentacyjne z zapleczem technicznym, zapleczem parkingowo-garażowym oraz pracownie krawieckie, sklep z materiałami audiowizualnymi i wydawniczymi, kompleks gastronomiczny, muzeum kostiumów, instrumentów ludowych oraz pamiątek z podróży "Mazowsza".

Stworzenie "MATECZNIKA-MAZOWSZE" zaspokoi z dużym stopniu potrzeby lokalnej społeczności, która często nie ma możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym większych ośrodków. Ponadto okoliczne ośrodki kultury borykają się z trudnymi warunkami lokalowymi, uniemożliwiającymi organizowanie większych imprez kulturalnych, jak: koncerty, spektakle teatralne, festiwale itp.

Działalność Centrum nie tylko wzmocni więzi społeczne i podtrzyma tożsamość narodową, ale przede wszystkim przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego (gromadzenie bazy danych, współpraca z etnografami, kostiumologami, historykami literatury i sztuki, Spółdzielniami Rzemiosła Artystycznego, szkolenie zawodowej kadry).

"MATECZNIK-MAZOWSZE" to przyszłościowe widzenie i rozumienie tradycji. Myślenie o niej w nowych kategoriach, z bagażem nowych doświadczeń i potrzeb (przystąpienie Polski do Unii Europejskiej).

Dodatkowymi atutami lokalizacji Centrum w Karolinie są:

 • wykształcona kadra artystyczna (choreografowie, dyrygenci, pedagodzy śpiewu i baletu, tancerze, muzycy, chórzyści). Przeszło 55 lat doświadczenia Zespołu "Mazowsze" jest gwarantem stabilizacji i profesjonalizmu, a gromadzone przez lata oryginalne i niepowtarzalne materiały źródłowe o historycznej wartości, stanowią doskonałe zaplecze dla działalności Centrum.
 • fachowa kadra krawiectwa artystycznego damskiego i męskiego (szycie strojów i wykonywanie haftów).
 • bliskość Stolicy i kontakt w władzami województwa.
 • bliskość Międzynarodowego Portu Lotniczego Okęcie.

Więcej o dworku Karolin.

 

Galeria: