Aktualności
Ogłoszenia

Kategoria: Ogłoszenia

2018.07.03 

Dotacja na usuwanie azbestu

Gmina Brwinów zachęca mieszkańców do usuwania wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Na ten cel można uzyskać dotację w wysokości do 3 tys. zł.

Projekt skierowany jest do właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Brwinów. Dotacja może być przyznana na prace polegające na demontażu, wywozie i przekazaniu do unieszkodliwienia pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest oraz wywozie i przekazaniu do unieszkodliwienia wcześniej zdemontowanych, ale wciąż składowanych na nieruchomościach elementów zawierających azbest.

 

Aby uzyskać dotację, właściciel posesji na której znajduje się azbest musi złożyć wniosek. W terminie 14 dni zostanie dokonana weryfikacja zgodności złożonych dokumentów oraz przeprowadzona wizja lokalna potwierdzająca lokalizację wyrobów azbestowych. W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów nastąpi podpisanie umowy. Od tego momentu właściciel nieruchomości może przystąpić do realizacji zadania, czyli wybrać sobie firmę, która usunie i wywiezie azbest z posesji. Po zakończeniu prac składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami. Ostatni etap to wypłata dofinansowania.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 95% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 3 tys. zł. Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 22 738 25 94).

 

Komentarze

Komentarze mogą być dodawane i oglądane tylko przez zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub zarejestruj jeśli jeszcze nie posiadasz konta.

Powrót