Ogłoszenia

Pytanie 0060Kto może umieszczać ogłoszenia w Portalu?

Ogłoszenia drobne mogą dodawać wyłącznie zalogowani użytkownicy. Są one całkowicie bezpłatne i mogą dotyczyć tylko ofert prywatnych. Oferty produktowe firm i instytucji o charakterze komercyjnym nie będą zamieszczane.

Pytanie 0061Jak zamieścić ogłoszenie w Portalu?

Aby dodać now ogłoszenie należy skorzystać ze specjalnego formularza.

Ogłoszenia można dodawać do określonych przez redakcję Portalu grup tematycznych (Zamienię, Sprzedam, Oddam, Kupię, Dam pracę, Poszukuję pracy, Nieruchomości, Wynajmę, Znaleziono, Zagubiono, Inne) zgodnie z treścią i przeznaczeniem ogłoszeń.

Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu (także niezalogowanych) Użytkownik może podać tylko niektóre informacje kontaktowe. Jedyną obowiązkową informacją jest numer telefonu.

Ogłoszenie będzie publikowane w Portalu przez okres wybrany podczas dodawania ogłoszenia. Po upływie okresu publikacji ogłoszenia jest ono automatycznie usuwane.

Ogłoszenie przed publikacją musi być zatwierdzone przez Redakcję Portalu. W każdej chwili ogłoszenie niezgodne z warunkami regulaminu może być usunięte przez redakcję Portalu bez podania przyczyny.

Pytanie 0062Czy mogę edytować swoje ogłoszenia?

Tak.

Użytkownik może edytować swoje ogłoszenia po zaakceptowaniu przez administratora. Aby zmienić treść ogłoszenia należy klkinąć ikonę na liście ogłoszeń w odpowiedniej kategorii lub na liście ogłoszeń Użytkownika dostępnej w dziale Moje ogłoszeniaw boksie Użytkownika.

Edycja ogłoszenia nie wpływa na okres jego publikacji.

 

Pytanie 0063Czy mogę kasować swoje ogłoszenia?

Tak.

Użytkownik może skasować swoje ogłoszenie przed zakończeniem okresu publikacji. Aby skasować ogłoszenie należy klkinąć ikonę na liście ogłoszeń w odpowiedniej kategorii lub na liście ogłoszeń Użytkownika dostępnej w dziale Moje ogłoszeniaw boksie Użytkownika.

Skasowanie ogłoszenia jest nieodwracalne.

Pytanie 0064Moje ogłoszenia nie ukazało się na Portalu. Dlaczego?

Twoje ogłoszenie musi przejść proces zatwierdzenia przez Redakcję. Jeśli nie spełnia ono warunków zawartych w Regulaminie Portalu, może być ono nie dopuszczone do publikacji. Przypominamy, że ogłoszenia nie mogą zawierać treści komercyjnych (zamieszczanych przez firmy).