Rejestracja i dane Użytkownika

Pytanie 0001Opis formularza rejestracyjnego i procedury rejestracji.

*- gwiazdką zostały zaznaczone wymagane pola bez których nie jest możliwe ukończenie procesu rejestracji w Portalu. Inne dane użytkownik może dopełnić w późniejszym terminie korzystając z opcji Edytuj profil dostępnej w boxie użytkownika.

Nazwa Użytkownika
- unikalna nazwa, którą użytkownik podaje musi być jednym słowem (nie zawiera spacji), nie może zawierać znaków szczególnych (np %, *, ^, # etc.) i diakrytycznych (w języku polskim np. ś, ć, ź, ł etc.).

Hasło
- może zawierać znaki szczególne (np %, *, ^, # etc.) i diakrytyczne (w języku polskim np. ś, ć, ź, ł etc.). Dla bezpieczeństwa użytkownika preferowane są zbitki liter i cyfr oraz znaków szczególnych - nie krótsze niż 6 znaków. Nazwa użytkownika i hasło będzą używane tylko w celu logowania do portalu.

Hasło (ponownie)
- w celu wyeliminowania pomyłki we wpisywaniu hasła sprawdzamy jego powtarzalność. W tym miejscu należy wpisać to samo hasło podane wyżej.

Imię, Nazwisko
- Dane identyfikujące użytkownika w Portalu będą wyświetlane na kartach użytkowników oraz w jego profilu.

Adres e-mail -
należy wpisać działający adres poczty internetowej w obowiązującym formacie login@domena. Uwaga: wpisanie fikcyjnego lub niedziałającego adresu e-mail uniemożliwi rejestrację, gdyż na ten adres wysyłany jest kod aktywujący konto użytkownika. 

Miejscowość, w której mieszkasz -
lista rozwijalna umożliwiająca wybór między Otrębusami, Kaniami Helenowskimi a Popówkiem. Użytkownicy z innych miejscowości nie będą rejestrowani.

Ulica, numer domu
- adres zamieszkania użytkownika. Osoby, które nie mieszkają już w ww. miejscowościach a są byłymi mieszkańcami podają swoje dawne miejsce zamieszkania i zaznaczają "jestem byłym mieszkańcem".

Płeć
- lista rozwijalna umożliwiająca wybór płci. Dokonanie wyboru skutkuje wyświetlaniem odpowiedniej ikony w boxie oraz profilu użytkownika.

Urodziny
- data urodzin użytkownika podana w formacie (dd.mm.rrrr, np. 15.02.1983). d - dzień, m - miesiąc, r - rok. Wpisanie daty urodzin powoduje wyświetlanie w dniu urodzin użytkownika informacji o jego urodzinach dla innych zalogowanych użytkowników oraz otrzymywaniem życzeń od redakcji. Na podstawie wpisanej daty określany jest także znak zodiaku wyświetlany w profilu użytkownika. Brak wpisu w tym polu powoduje brak działania tej funkcji.

Imieniny
- data urodzin użytkownika podana w formacie (dd.mm, np. 15.02). d - dzień, m - miesiąc. Wpisanie daty imienin powoduje wyświetlanie w dniu imienin użytkownika informacji o jego imieninach dla innych zalogowanych użytkowników oraz otrzymywaniem życzeń od redakcji. Brak wpisu w tym polu powoduje brak działania tej funkcji.

Numer telefonu -  tylko do wiadomości redakcji w celu umożliwienia szybkiego kontaktu. Numer nie będzie prezentowany w żadnym miejscu portalu.

Numer gadu-gadu.pl, grono.net, nasza-klasa.pl, Skype - wpisanie tych dancyh spowoduje wyświetlenie się odpowiednich ikon na karcie i w profilu użytkownika ułatwiających komunikację za pomocą tych komunikatorów i portali. (więcej w kolejnych wpisach FAQ)

Zapisz do newslettera - zaznaczenie tej opcji powoduje zgodę na wysyłanie informacji w postaci wiadomości e-mail z ważnymi informacjami sołeckimi, gminnymi i powiatowymi, a także o dostępnych nowych treściach (artykułach, galeriach etc) i funkcjach portalu.

Akceptuję regulamin portalu - Użytkownik przed zakończeniem procesu rejestracji jest zobligowany do przeczytania regulaminu portalu oraz do jego akceptacji poprzez zaznaczenie tej opcji.

Przeczytaj kod z obrazka (captcha) - to opcja zapobiegająca rejestrowaniu się na portal programów symulujących użytkowników oraz wirusów. Działanie tej funkcji polega na wpisaniu przeczytanego z obrazka kodu w poniższe pole. Uwaga: Wielkość liter ma znaczenie - dla systemu o i O czy 0 (zero) nie jest tym samym znakiem. W przypadku błędnego odczytania kodu użytkownik ma możliwość dokonania kolejnych prób.

Po wypełnieniu formularza należy wcisnąć przycisk Wyślij. Uwaga: po wysłaniu formularza na wpisany w nim e-mail użytkownika zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym. Należy odebrać pocztę oraz kliknąć na podany w mailu link. W sposób automatyczny otworzy się strona Portalu, kod zostanie wpisany w odpowiednie pole. W celu dokończenia rejestracji użytkownik musi wpisać swoje hasło, aby potwierdzić kod aktywacyjny.

Po aktywacji konta możliwe jest logowanie do Portalu - użytkownik zobowiązany jest wówczas do wpisania podanego w formularzu loginu i hasła w boxie logowania (po prawej stronie) co pozwala na pełen dostęp do zasobów Portalu.

Pytanie 0003Nie dostałem/am maila potwierdzającego rejestrację - co robić?

Możesz skorzystać z opcji ponownego wysłania takiego maila. W tym celu wejdź ponownie do formularza rejestracyjnego. Na jego końcu znajdziesz opcję powtórnego wysłania maila potwierdzającego rejestrację. Możesz skorzystać także z tego linku. Po wpisaniu zdefiniowanej przez Użytkownika nazwy (loginu) na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie ponownie wysłany mail aktywujący konto Użytkownika.

W przypadku, gdy Użytkownik podał fikcyjne lub nieistniejące konto e-mail wiadomość nie może być dostarczona. Zalecamy ponowną rejestrację i dokładne sprawdzenie wpisywanego adresu poczty internetowej.

Pytanie 0007Czy mogę się zarejestrować jeśli nie mieszkam w Otrębusach, Kaniach Helenowskich lub Popówku?

Nie.

Redakcja portalu dba o to, aby dostęp do funkcjonalności umożliwiającej udział w forum dyskusyjnym, dodawania komentarzy, przesyłania treści do publikacji w portalu czy korzystania z narzędzi społecznościowych miały dostęp tylko osoby mieszkające w ww. miejscowościach. Z tego powodu osoby mieszkające w innych miejscowościach nie będą rejestrowane i nie będą miały możliwości logowania. Konta z fikcyjnymi danymi będą usuwane przez administratora.

Pytanie 0009Czy mogę się zarejestrować jeśli kiedyś mieszkałem w Otrębusach, Kaniach Helenowskich lub Popówku i mieszkam teraz w innej miejscowości?

Tak.

Redakcja portalu preferuje osoby mieszkające obecnie na terenie tych miejscowości, lecz jeśli mieszkasz teraz gdzieś indziej a interesujesz się życiem mieszkańców ww. miejscowości to również jesteś mile widziany/a.

Przy rejestracji podaj adres domu w którym niegdyś mieszkałeś/aś oraz zaznacz opcję "jestem byłym mieszkańcem".

Pytanie 0011Czy muszę się rejestrować?

Nie.

Jeżeli nie jesteś mieszkańcem Otrębus, Kań Helenowskich czy Popówka lub po prostu nie chcesz się rejestrować to nie musisz tego robić. Mimo braku rejestracji będziesz miał dostęp do większości treści zawartych na łamach Portalu. Wyjątkiem jest forum dyskusyjne, możliwość zamieszczania ogłoszeń oraz opcje społecznościowe.

Pytanie 0013Co mi daje rejestracja w Portalu?

Rejestracja w Portalu daje pełen dostęp do wszystkich jego treści i funkcji. Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mają możliwość zamieszczania ogłoszeń, komentarzy do treści w Portalu i wypowiedzi na forum dyskusyjnym a także posiadają szereg funkcji społecznościowych. Mogą wyszukiwać i oglądać profile innych użytkownikach, kontaktować się z nimi za pomocą komunikatorów internetowych, maili, czy innych portali społecznościowych, są powiadamiani o  urodzinach i imieninach innych użytkowników. Mają możliwość wysyłania artykułów i galerii do redakcji portalu i polecać portal znajomym. Biorą także udział w konkursie najbardziej aktywnych użytkowników.

Pytanie 0015Jak mogę znaleźć mój numer gagu-gadu?

Jeśli nie używałeś nigdy komunikatora Gadu-Gadu to zapraszamy na stronę www.gadu-gadu.pl w celu ściagnięcia i zapoznania się z programem.

Jeśli już korzystasz z Gadu-Gadu to numer, o który pytamy w formularzu rejestracyjnym to  numer, który wpisujesz podczas logowania uruchamiając Gadu-Gadu. Po zalogowaniu jest on widoczny w tytule okna aplikacji po nazwie konta w nawiasie np. kowalski (123456). Można go też zobaczyć klikając w górnym menu aplikacji Gadu-Gadu/Ustawienia w zakładce Użytkownik w polu numer.

Pytanie 0016Jak mogę znaleźć mój numer konta grono.net?

Dostęp do portalu grono.net mają tylko zaproszone osoby. Jeśli nie korzystałeś nigdy z portalu grono.net musisz poprosić o zaproszenie kogoś, kto ma już konto w grono.net.

Jeśli masz juz konto w grono.net swój numer możesz sprawdzić po zalogowaniu w grono.net wchodząc w górne menu portalu Profil/mój profil w zakładkę profil. W polu Grono ID znajduje się potrzebny numer. Numer wpisujemy w Portalu Otrebusy.pl w formularzu rejestracyjnym czy w edycji profilu. Pozwoli to na automatyczne przekierowanie do strony Użytkownika na portalu grono.net po kliknięciu na ikonę grono na karcie Urzytkownika lub w jego profilu.

Pytanie 0017Jak mogę znaleźć mój numer na nasza-klasa.pl?

Jeśli jeszcze nie masz konta na portalu Nasza-Klasa to zapraszamy na stronę www.nasza-klasa.pl w celu rejestracji i założenia konta.

Jeśli już masz konto w serwisie Nasza-Klasa po zalogowaniu kliknij na swój profil w boksie z prawej strony "Twój profil". Po wyświetleniu profilu, numer twojego konta pojawi się w pasku adresu przeglądarki - należy go przekleić lub przepisać (tylko numer) np. http://nasza-klasa.pl/profile/123456. Wpisanie numeru w formularzu rejestracji lub edycji profilu w Portalu Otrebusy.pl aktywuje odpowiednią ikonę na Twojej karcie Użytkownika oraz widoku profilu. Ikona pozwoli innym użytkownikom  na automatyczne połącznie się z serwisem Nasza-Klasa i wyświetlenie Twojego profilu.

Pytanie 0018Jak mogę znaleźć moją nazwę Skype?

Jeśli jeszcze nie korzystałeś z usług komunikatora skype proponujemy pobranie i instalację programu ze strony www.skype.com.

Jeśli masz już konto w Skype to nazwa potrzebna do wpisania w formularzu rejestracyjnym lub profiu użytkownika w Portalu
Otrębusy.pl jest nazwą logowania w programie Skype. W aplikacji skype po zalogowaniu pojawia się ona w tytule okna programu, np. Skype -  Jan_Kowalski. Login można też sprawdzić korzystając z opcji w górnym menu programu Konto/ Podgląd twojego konta. W prawym górnym rogu obok kłódki pojawia się Twoja nazwa logowania.

Nazwę Użytkownika Skype wpisujemy do formularza rejestracyjnego lub edycji profilu w portalu Otrębusy.pl. Wpisanie nazwy powoduje wyświetlanie ikony Skype na karcie Użytkownika oraz profilu. Daje to możliwość innym użytkownikom portalu nawiązywania z Tobą połączeń głosowych za pośrednictwem Skype (potrzebny jest poprawnie skonfigurowany mikrofon i głośniki lub słuchawki).

Pytanie 0020Na jakiej zasadzie określane są daty dla znaków zodiaku w Portalu i dlaczego wyświetla mi się inny znak?

Z uwagi na fakt, iż daty trwania znaków - wg  Zodiaku astrologicznego, w różnych źródłach są podawane inaczej zdecydowaliśmy się korzystać z najbardziej popularnej i wiarygodnej wersji. Daty zostały zaczerpnięte z encyklopedii internetowej wikipedia.org. Może zdarzyć się, że w innych źródłach Twoja data urodzenia będzie wskazywała na inny znak. Redakcja Portalu musiała w tym zakrese dokonać wyboru najczęściej stosowanego rozkładu znaków w roku.

Pytanie 0021Czy po rejestracji istnieje możliwość usunięcia swojego konta?

Tak, ale tylko przez administratora portalu.
W tym celu prosimy o wysłanie maila do redakcji z prośbą o usunięcie konta. Wraz z usunięciem konta w sposób automatyczny usuwane są wszystkie wątki i posty na forum dyskusyjnym oraz komentarze dodane przez tego użytkownika.