Katalog Firm

Pytanie 0070Jakie są zasady dodawania i jak działa katalog firm?

1. Wpisu do katalogu firm mogą dokonać zarejestrowani użytkownicy oraz instytucje i firmy posiadające siedzibę na terenie Otrębus, Kań Helenowskich bądź Popówka.

2. W celu wpisu firmy do katalogu nie jest konieczne posiadanie zarejestrowanego konta użytkownika w Portalu.

3. Wpis firmy do katalogu następuje poprzez wypełnienie dostępnego na Portalu odpowiedniego formularza.

4. Podstawowy wpis w katalogu firm zawiera nazwę, adres i telefon firmy.

5. Rozszerzony wpis w katalogu firm zawiera nazwę, logo, adres i telefon, faks, e-mail, adres strony internetowej oraz opis działalności.

6. Kolejność wyświetlania wpisów podstawowych w ramach ich grup jest alfabetyczna.

7. Wpisy podstawowe będą dodawane na czas nieokreślony.

8. Wpis rozszerzony jest uruchamiany po opłaceniu abonamentu na dany okres zgodnie z cennikiem znajdującym się w ofercie reklamowej Portalu.

9. Wpis rozszerzony pojawia się zawsze na górze listy firm w danej kategorii.

10. W przypadku wykupienia wpisów rozszerzonych przez większą ilość osób, wpisy rozszerzone będą umieszczane alfabetycznie nad wpisami podstawowymi.

11. W przypadku wygaśnięcia okresu przewidzianego na prezentację wpisu rozszerzonego w sposób automatyczny wyświetlany będzie wyłącznie wpis podstawowy.

12. Wpisu do katalogu firm można dokonać bezpłatnie wyłącznie do jednej kategorii. Wpisy do większej liczby kategorii w katalogu firm będą dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem reklam.